โครงการวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ภาคเช้าพิธีตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ ภาคค่ำ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 23-10-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​