โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองการศึกษา ได้ดำการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลดอนเจดีย์โดยมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมกันอย่างสนุกสนุน

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-01-2019

 

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​