โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มาดูแลความเรียบร้อยพร้อมได้มอบหมายให้กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการนำเด็กเล็กไปทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันที่ 19 กันยายน 2567 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​