โครงการสนับสนุนและป้องกันอาบัติเหตุทางจราจร

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและป้องกันอุบัติในด้านจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-12-2019

การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและป้องกันอุบัติในด้านจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​