โครงการสานใยรักสุขภาพดีชีวีมีสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม " ให้ผู้สูงอายุได้มีการละเล่นรื่นเริง เนื่องจากใกล้ปีใหม่ปี 2563 ได้ให้ผู้สูงอายุจับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกันและ กิจกรรมสันทนาการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-12-2019

โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม ” ให้ผู้สูงอายุได้มีการละเล่นรื่นเริง เนื่องจากใกล้ปีใหม่ปี 2563

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยจัดกิจกรรม ” ให้ผู้สูงอายุได้มีการละเล่นรื่นเริง เนื่องจากใกล้ปีใหม่ปี 2563 ได้ให้ผู้สูงอายุจับฉลากของขวัญแลกเปลี่ยนกันและ กิจกรรมสันทนาการ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​