โครงการสำรวจตอบแบบสอบถามเรื่องการคัดแยกขยะ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ออกพื้นที่สำรวจประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อเชิญชวนและอธิบายรายละเอียดในการคัดแยกขยะเปียกและขอความร่วมมือทุกท่านตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 23-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​