โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สระจระเข้หน้าพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 11-11-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​