โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่คงคา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระสุบิน (สระจรเข้)

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​