โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 0.08 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​