โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คุณนาย นางศุภักษร ชัยธนทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. โดยร่วมขบวนแห่รถบุปผชาตไปตามเส้นทาง เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมพิธี สรงน้ำพระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และถวายน้ำสรงอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​