โครงการอพยพหนีไฟ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการท้องถิ่น ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลซอย 2 (ซอยซีเจ) ชุมชนไชยานุภาพ

#เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ขอขอบพระคุณทุกท่าน
#สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนเจดีย์
#สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์
#กองอาสารักษาดินแดนกอง #ร้อยอำเภอดอนเจดีย์
#โรงพยาบาลดอนเจดีย์
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
#มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
#คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​