โครงการออกกำลังกายสบายชีวี

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และจะมีโครงการดังกล่าวทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 3 วัน ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-06-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​