โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมด้วยคณะศึกดูงานของอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก เดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาเรื่องระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้น และพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชน

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​