โครงการอิงลิชสนุกการเรียนรู้

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการอิงลิชสนุกเรียนรู้ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนผู้สนใจ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มีนาคม2562 เวลา 9.00-12 00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ มีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างสนุกสนาน

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 22-03-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​