โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู้ ประจำปี 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอิงลิชสนุกเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ บ้านร่มไม้โอมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เด็กมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและสนุกกับกิจกรรมหลากหลายประเภท

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​