โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู้

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการอิงลิช สนุเรียนรู้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ การฟัง การพูดการอ่าน โดยวิทยากรจากครูโรงเรียนนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​