โครงการเคลียร์บ้านสร้างบุญ ครั้งที่ 7

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลอด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองหลอด อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ร่วมสมทบทุนและนำอาหารกลางวันมาร่วมเลี้ยงเด็กๆ ดังต่อไปนี้
1. ก๋วยจั๊บ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์)
2. ขนมปังสอดไส้ (กองสำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์)
3. ไอศครีม (คณะกรรมการชุมชุนไชยานุภาพ)
4. ขนมขบเคี้ยว (คณะกรรมการชุมชนดอนประดู่)
5. ลูกชิ้นทอด (คณะกรรมการชุมชนสันติสุข)
6. ไก่ทอด (คณะกรรมการชุมชนถ้ำพระ)
7. เค้กกล้วยหอม (คุณมีชัย ศิลปรัตน์ คุณสุดดารา ศิลปรัตน์ และคุณจินตนา ศิลปรัตน์)
8. นมเย็น และชาไทย (คุณภานุพันธุ์ ศิริจันทร์ , คุณอรวรรณ อัญชลีชไมกร ,คุณพัชรินทร์ โชติช่วงนภา และคุณพงศธร อุเทศนันท์ )
9. โดนัท (คุณวรพักตร์ วรรักษ์)

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​