โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณคันคลอง 15 ชุมไชยานุภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และ เสริมสร้างภูมิให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​