โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ในเวลา10.00 น.

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-10-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​