โครงการ3เก็บ3โรค

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และ อสม. จัดกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อ โดยดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย กวาดเก็บเศษไม้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสวนไทรวนาราม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-02-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​