โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​