เลือกตั้งกรรมการชุมชน

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนดอนประดู่ ชุมชนสันติสุข ชุมชนถ้ำพระ ชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​