25 เมษายน 2562 วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​